Een diploma van de middelbare school halen

Men kan een middelbare school diploma afmaken terwijl men werkt als verpleegkundige assistent. Een middelbare school diploma kan worden gelijkgesteld aan het equivalent van een CNA. Je kunt nog steeds de AAS cursus volgen omdat je nog studeert vanaf je middelbare school diploma.

Om de HESI af te ronden, moet je het theorie- en praktijkexamen afleggen. De enige voorwaarde is dat je een blanco strafblad moet hebben. Normaal gesproken moet je 18 jaar oud zijn om je voor de cursus aan te melden.

De Educational Licensure Board (ELLB) zal de aanvraag van de persoon goedkeuren als de kandidaat heeft aangetoond dat hij of zij goed kan voldoen aan de professionele normen die van gediplomeerde verpleegkundigen worden verwacht. Burgers van de staten New York, New Jersey, en Californië, nemen deel aan de ELLB voor de vergunning als verpleegkundige.

p>Studenten met een handicap

Studenten met een lichamelijke of geestelijke handicap kunnen in aanmerking komen voor het theorie-examen voor motorrijders en de opleiding voor gehandicapten. Een persoon zou in aanmerking komen om accreditatie aan te vragen bij de ELLB. Een gehandicapte kan zich voor het programma aanmelden als hij/zij vanwege een lichamelijke handicap of een verstandelijke beperking niet in staat is aan de conventionele lesactiviteiten deel te nemen.

Studenten bij wie een ziekte is vastgesteld, kunnen in aanmerking komen voor alternatieve cursussen. Om voor deze programma's in aanmerking te komen, moet bij de kandidaat een ziekte of letsel zijn vastgesteld die de mogelijkheden van de betrokkene om in een gewoon klaslokaal te participeren, beperkt.

Studenten bij wie in de afgelopen 12 maanden een handicap is vastgesteld, kunnen een assessment aanvragen. Kandidaten die in dienst zijn geweest, kunnen ook een militaire opleiding aanvragen.

Met alle kandidaten moet een gesprek worden gevoerd om de geschiktheid van de kandidaat voor de opleiding en de mogelijkheid om zich daadwerkelijk voor de opleiding in te schrijven, te evalueren. Een interview zou noodzakelijkerwijs betekenen dat de kandidaat zijn/haar besluit om aan het programma deel te nemen heeft genomen. Dit interview zou helpen bij het evalueren van de communicatievaardigheden van de kandidaat, zijn/haar capaciteiten en vermogen om in een militaire omgeving te presteren, zijn/haar niveau van fysieke fitheid en zijn/haar ervaringen in het leger.

Na het gesprek wordt de kandidaat uitgenodigd om deel te nemen aan een reeks fysieke tests, die bedoeld zijn om te beoordelen in hoeverre de kandidaat in staat is om te gaan met militaire situaties en omstandigheden. Een voorbeeld van deze proeven wordt in het dossier van de kandidaat opgenomen.

De toelatingsproeven voor de aanbieder van motorrijopleidingen bevatten een onderdeel waarin wordt nagegaan of de kandidaat op het grondgebied van de Verenigde Staten is geboren en ten minste 5 jaar militaire ervaring heeft. Anderen die in de afgelopen 12 maanden in het leger zijn gegaan, moeten ook een geschiktheidstest ondergaan.

Om de rang van korporaal te bereiken, moet de kandidaat slagen voor de algemene fitheidstest, die bestaat uit verticale sprong, push ups, lenigheid en ademhalingsoefeningen. De kandidaat moet ook een basisopleiding van 100 uur voltooien.

Wanneer de kandidaat voor de test is geslaagd, volgt hij/zij gedurende 6 weken een soldatenopleiding. De kandidaat zal dan nog eens 6 weken opleiding afronden alvorens terug te keren naar de basis voor een volledige week jachtvliegeropleiding. Om terug te keren in de lucht, moet de kandidaat dan slagen voor een uitgebreide reeks vlieglessen aan de vliegschool.

Vaardigheden die worden onderwezen door militaire scholen

Het nastreven van een carrière als piloot zal waarschijnlijk uren vliegles met zich meebrengen, waarschijnlijk tussen de 150 en 200 uur. Deze uren zullen zowel solo- als overlandvluchten omvatten. Bij een formele militaire opleiding worden de uren echter gespreid over 90 uur, met een totaal van 1.000 uur in één keer gevlogen. De militaire versie van de vliegschool kent vele scholen, waarvan er vele op het internet te vinden zijn.

Een factor die een militaire opleiding school minder wenselijk dan anderen is de kosten. afgezien van de kosten van de vliegopleiding zelf, een student heeft ook te betalen voor het collegegeld de school in rekening brengt. De militaire scholen vliegen echter onder de financiële hulpprogramma's van de regering. Dit betekent dat studenten vaak gratis kunnen studeren en cursussen kunnen volgen. Afgezien van de vlieglessen wordt er verder weinig van de kandidaat verlangd door de school.

In het algemeen hangt de keuze voor een carrière in het leger af van de persoon en de leeftijd van de student. Een militaire carrière brengt altijd reizen met zich mee en daarom zijn lange reizen naar de school een gebruikelijke ervaring voor de meeste militaire kandidaten.